Usein kysyttyä sekä termien selvennyksiä

Jäikö jokin kohta epäselväksi tai kaipaatko lisätietoa? Lähetä meille sähköpostia, niin vastaamme parhaamme mukaan.

Poistoilmalämpöpumppu

Poistoilmalämpöpumppu ottaa lämmitysenergiaa talosta poistettavasta ilmasta. Pumppu siirtää lämmön tuloilmaan, lämpimään käyttöveteen tai vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään.

Nilan-poistoilmalämpöpumpulla voidaan myös viilentää sisäilmaa.

Passiivitalo

Erittäin hyvin lämpöeristetty ja erittäin tehokkaalla lämmöntalteenotolla varustettu rakennus, jonka tilojen lämmitykseen kuluvan energian kulutus on enintään noin 20 – 30 kWh asuinneliötä kohti.

Matalaenergiatalo

Matalaenergiatalolla tarkoitetaan rakennusta, jonka tilojen lämmitykseen kuluvan energian kulutus on enintään noin 30 – 34 kWh asuinneliötä kohti.

SPF-luku

SPF-luku antaa lukuarvon sille (E-lukua laskettaessa), miten paljon sähkötehoa rakennuksen ilmanvaihto tarvitsee yhden ilmakuution siirtämiseen sekunnissa. Lämpöpumpun tapauksessa hyötysuhteen sijasta E-lukua laskettaessa on vuosilämpökerroin, joka osoittaa kuinka monta kWh lämpöä tuotetaan yhdellä kWh:lla sähköä vuodessa. Esimerkiksi Nilan E -poistoilmalämpöpumpun SPF-luku on 3,2.

Energiatodistus

Kaikille uusille rakennuksille laaditaan energiatodistus rakennuslupaa haettaessa. Energiatodistus on tarkoitettu mahdollistamaan rakennusten energiatehokkuuden vertailu asteikolla A–G.

 

Lämmöntalteenotto

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämmittää yleensä tuloilmaa poistoilman lämpöenergialla ja vähentää ratkaisevasti ilmanvaihdon aiheuttamaa lämpöhäviötä sekä alentaa asunnon lämmityskustannuksia.

Passiivinen lämmöntalteenotto

Passiivinen lämmöntalteenotto ottaa jatkuvasti energiaa talteen poistoilmasta. Lämmöntalteenotto on tällä tavoin “ilmaista”, sen talteenottaminen ei käytä yhtään lisäenergiaa. Poistoilmasta talteenotettavalla ilmalla lämmitetään tuloilmaa. Nilan käyttää laitteissaan vastavirtalämmönvaihtimia, joiden hyötysuhteet ovat pyöriväkennoisia parempia.

Aktiivinen lämmöntalteenotto

Aktiivinen lämmöntalteenotto käyttää lämpöpumppua poistoilman lämpöenergian talteenottoon. Lämpöpumpun talteenottamalla energialla lämmitetään sekä käyttövettä että tuloilmaa.

E-luku

Ilmoittaa rakennuksen kokonaisenergiankulutuksen. Lasketaan rakennukseen ostettavien energioiden ja energiamuotojen kertoimien tulona kilowattitunteina neliötä kohti. Kuluttajille E-luvusta on käytännössä se hyöty, että he voivat helposti verrata talojen energiakustannuksia. Karkeasti sanottuna: mitä pienempi E-luku, sitä pienemmät energiakustannukset.